Životní prostředí


V přírodě budeme houpačky umisťovat pouze na zdravé stromy a pevné větve tak, aby byla zajištěna bezpečnost jejich uživatelů. Závěsy na stromech budou v pevných pryžových hadicích tak, aby se zamezilo oděru kůry a poškození stromů.