Dohoda s městem na spadnutí

06.12.2014 16:31

Vážení kamarádi, přátelé,

Městskému úřadu v Ostrově, Odboru správy majetku města, byly z naší strany doručeny všechny listiny nutné pro uzavření smlouvy o výpůjčce, kterou by se "legalizoval" současný stav spočívající v tom, že houpačky "HOUPEJ.CZ" byly pověšeny na stromy v majetku města bez předchozího souhlasu města.

Návrh smlouvy o výpůjčce byl předběžně odsouhlasen úředníky města, tak je teď vše v rukou členů Rady města Ostrova.

Věřím, že rozum nakonec přeci jen zvítězí. Každopádně vás budeme informovat, jak to nakonec s městem všechno dopadne.

S pozdravem "hoooouuuupeeeeeej", váš

Petr Šindelář

Zpět